acreditare IAAR

Programele de studii integrate Medicină, Stomatologie și Farmacie ale USMF „Nicolae Testemițanu” – acreditate internațional

Publicat: 30.11.2022

 

acreditare IAARProgramele de studii integrate Medicină, Stomatologie și Farmacie ale Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova corespund standardelor de calitate ale Federației Mondiale de Educație Medicală (World Federation for Medical Education – WFME). Acest  lucru este confirmat prin Decizia Consiliului Agenției Independente de Acreditare și Rating (Independent Agency for Accreditation and Rating – IAAR) din Kazahstan și certificatele privind acreditarea celor trei programe de studii integrate pentru următorii 5 ani. Despre acest fapt a informat prim-prorectorul Olga Cernețchi, prorector pentru activitatea didactică, în cadrul ședinței Senatului din 24 noiembrie 2022. 

Printre punctele forte ale Universității, identificate de experții străini, se numără: dotarea cu mijloace și echipamente moderne – necesare procesului de instruire și cercetare științifică; deținerea propriilor baze clinice; actualizarea permanentă a curriculumului și a programelor de studii; existența și funcționalitatea Sistemului Informațional de Management Universitar (SIMU) ce face conexiunea între procesele operaționale ale Universității și programele de studii, evaluarea cunoștințelor studenților la disciplinele fundamentale prin intermediul SIMU și MOODLE; studenți motivați, orientați spre obiective și rezultate, și servicii de suport și ghidare pentru studenți ș.a. 

Printre atuuri au fost menționate, de asemenea, și participarea personalului academic la expertiza programelor educaționale ale universităților de profil medical și farmaceutic de peste hotare; colaborarea strânsă în domeniul educației, cercetării și inovării cu universități și facultăți similare din străinătate; cooperarea extinsă cu universități, facultăți și centre medicale de cercetare din peste 27 de țări în domeniul educației, cercetării medicale și asistenței medicale. 

acreditare IAARÎn același timp, Comisia IAAR a venit cu unele recomandări, printre care includerea extinsă a disciplinelor axate pe practica bazată pe dovezi și gândirea critică în planurile de învățământ, precum și a disciplinelor de formare și dezvoltare a abilităților de cercetare ale studenților; integrarea metodelor moderne de predare-învățare și introducerea lor în curriculum disciplinei nu doar ca metode de predare, dar și ca metode de evaluare; implementarea continuă în procesul de instruire și în practică a celor mai actuale realizări ale științei și tehnologiei; dezvoltarea studiilor de caz (Case study analysis) corespunzătoare pentru evaluare, a testelor PBL (Problem Based Learning) pentru examene, a scenariilor și a criteriilor de evaluare și aplicarea acestora ca componentă obligatorie a instruirii și evaluării. Printre recomandări se numără și necesitatea fondării unui spital universitar.

„Avem multe puncte forte, ceea ce ne bucură și constituie temeiul de bază al deciziei experților, dar există și aspecte pe care urmează să le îmbunătățim.  Din acest considerent vom trece la o altă etapă de activitate pentru a face față provocărilor timpului. Desigur, vom ține cont de toate recomandările, le vom discuta și analiza detaliat și le vom implementa în așa mod ca instituția noastră să se dezvolte continuu, iar calitatea învățământului medical și farmaceutic și nivelul de pregătire a specialiștilor să crească”, a punctat rectorul Emil Ceban.

În încheiere, rectorul a transmis felicitări întregii comunități universitare pentru această performanță, exprimând recunoștință și apreciere pentru munca depusă în scopul realizării acestui obiectiv prioritar, în conformitate cu Planul strategic de dezvoltare a USMF „Nicolae Testemițanu” în perioada 2021-2030. „Am demonstrat o cultură organizațională bine dezvoltată și faptul că suntem o echipă profesionistă și consolidată, devotată pentru realizarea cu demnitate și la un nivel înalt a misiunii Almei Mater. Vă mulțumesc fiecăruia în parte și apreciez eforturile noastre comune pentru sporirea calității învățământului superior medical și farmaceutic, a prestigiului universității noastre la nivel național și internațional, și asigurarea unui viitor sigur absolvenților USMF „Nicolae Testemițanu”, a conchis rectorul Emil Ceban,

acreditare IAARMenționăm că în perioada 13-15 septembrie 2022, la USMF „Nicolae Testemițanu” s-a aflat într-o misiune de evaluare externă o comisie a IAAR, care a analizat nivelul de asigurare, apreciere și recunoaștere a ofertei educaționale a Universității, în particular programele de studii integrate: Medicină, Stomatologie și Farmacie. Programul de evaluare a inclus intervievarea individuală a rectorului, precum și întrevederi cu mai multe grupuri țintă: prorectori, decani ai facultăților, șefi de catedre și ai altor subdiviziuni universitare, personal didactic și științifico-didactic, studenți, medici rezidenți, absolvenți și angajatori. Misiunea de acreditare internațională a programelor de studii integrate a inclus și chestionarea cadrelor didactice și a studenților, efectuarea vizitelor de documentare în blocuri didactice, la catedre, bazele clinice ale Universității și în cămine pentru a evalua infrastructura instituției și gradul de dotare cu utilaj modern, condițiile de studii, cercetare și de trai.

USMF „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova a obținut statutul de instituție acreditată internațional pentru o perioadă de 5 ani, conform standardelor WFME, în iunie 2019.

De menționat că Comisia educațională pentru absolvenții străini de medicină (ECFMG) a declarat „...în vigoare din 2023 (amânat pentru anul 2024), medicii care solicită certificarea ECFMG vor fi obligați să absolvească o instituție superioară de medicină care a fost acreditată corespunzător. ... Școala superioară de medicină trebuie să fie acreditată printr-un proces formal care utilizează criterii comparabile cu cele stabilite pentru educația medicală și acceptate la nivel global, cum ar fi cele aprobate de Federația Mondială pentru Educație Medicală (WFME)”.

acreditare IAAR
acreditare IAAR
acreditare IAAR
acreditare IAAR
acreditare IAAR
acreditare IAAR
acreditare IAAR
acreditare IAAR
acreditare IAAR
acreditare IAAR
acreditare IAAR
acreditare IAAR
acreditare IAAR
acreditare IAAR
acreditare IAAR
acreditare IAAR
usmf
acreditare
medicina
Stomatologie
farmacie
WFME
IAAR
evaluare
misiune de evaluare externă

Preluarea informației de pe site-ul USMF „Nicolae Testemițanu” poate fi efectuată doar cu indicarea obligatorie a sursei și a linkului direct accesat pe www.usmf.md.

SOCIAL MEDIA

Comentarii

Contacts

Blocul didactic nr. 4,
bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 194B,
mun. Chişinău, MD-2004,
Republica Moldova

Program de lucru
Luni-vineri 08:00-18:00
Pauza de masă
12:00-13:00