Default Header Image

scurt-istoric

Conform Ordinului rectorului USMF „Nicolae Testemiţanu” nr. 03/1-A din 04.01.2013, în conformitate cu Strategia de dezvoltare a USMF „Nicolae Testemiţanu”, în perioada 2011-2020, în scopul asigurării suportului organizaţional şi logic, asigurarea funcţionării şi dezvoltării sistemelor informaţionale universitare, reţelelor de calculatoare şi serviciilor universitare în domeniul TIC Secţia Tehnologii informaţionale este reorganizată în Serviciul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor cu Secţia Aplicaţii şi sisteme informaţionale şi Secţia Asistenţă TIC.  

Contacts

Blocul didactic nr. 4,
bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 194B,
mun. Chişinău, MD-2004,
Republica Moldova

Program de lucru
Luni-vineri 08:00-18:00
Pauza de masă
12:00-13:00