Departamentul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC)

 
 

Proiecte în curs de realizare

Modulul Social

Una dintre politicile promovate de IP USMF “N. Testemiţanu” este orientată spre asigurarea condiţiilor decente de trai ale studenţilor şi rezidenţilor, inclusiv celor cu dizabilităţi şi din familii nevoiaşe. Informatizarea activităţii campusului studenţesc va asigura condiţii echitabile şi transparente în obţinerea unui loc de cazare în cămin, conform actelor normative în vigoare. Modulul Social are [..]

Modulul Comunicare

Procesele de comunicare sunt suportul tuturor activităţilor universitare, de aceea se tinde spre configurarea unui sistem informatic bine structurat, bazat pe comunicare electronică şi orientat spre furnizarea de informaţii şi date exacte, în timp util. Acest modul va conduce la crearea căilor informaţionale directe, prin care informaţia va circula operativ. Obiectivul general constă în crearea [..]

Modulul Didactic

Pentru asigurarea calităţii învăţământului este necesar de a elabora planuri flexibile bazate pe tehnologiile informaţionale avansate. Utilizarea extinsă a tehnologiilor informaţionale în procesul didactic, pe de o parte, resursele financiare limitate şi insuficienţa lucrătorilor medicali şi a farmaciştilor în teritoriu, pe de altă parte, obligă Universitatea să dezvolte în permanență sistemul de instruire la distanţă. [..]