Departamentul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC)

 
 

Istoric

     Secţia Asigurare tehnico-informaţională (ATI) a fost fondată în 1998, fiind succesoarea de drept a Centrului de Calcul, care funcţionează pe lângă Universitate din 1970. Structura secţiei include următoarele subdiviziuni: centrul de calcul, punctul de recuperare a materialelor preţioase, punctul de multiplicare, secţia mijloacelor tehnice de instruire, reţelele universitare Internet. Fondatorul şi primul şef al secţiei a fost, timp de 20 de ani, Vasile Podbereschi.

 

     De la 1 noiembrie 2003, secţia Asigurare tehnico-informaţională şi subdiviziunea Bibliotecii – Centrul de Informare „INFOMEDICA” sunt reorganizate în Secţia Tehnologii informaţionale (Ordinul rectorului USMF „Nicolae Testemiţanu” nr. 643-A din 24.11.2003), iar în funcţia de şef al secţiei a fost numit Vladislav Badan, asistent universitar la Catedra de Sănătate publică şi management. Din martie 2005- până în ianuarie 2013, şef al Secţiei Tehnologii informaţionale a fost Ghenadie Cruşelniţchi.

 

     Conform Ordinului rectorului USMF „Nicolae Testemiţanu” nr. 03/1-A din 04.01.2013, în conformitate cu Strategia de dezvoltare a USMF „Nicolae Testemiţanu”, în perioada 2011-2020, în scopul asigurării suportului organizaţional şi logic, asigurarea funcţionării şi dezvoltării sistemelor informaţionale universitare, reţelelor de calculatoare şi serviciilor universitare în domeniul TIC Secţia Tehnologii informaţionale este reorganizată în Serviciul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor cu Secţia Aplicaţii şi sisteme informaţionale şi Secţia Asistenţă TIC.  

 

     În funcţie de şef al Serviciului Tehnologiei, Informaţiei şi Comunicaţiilor este numit Vitalie Branişte. 

 

Obiectivele de suport ale Secţiei Asistenţă tehnică TIC sunt:

  1. Asistenţă tehnică şi deservirea parcului de calculatoare din cadrul Universităţii (nivel hard, soft-pachet standard, reţea locală şi globală);
  2. Dezvoltarea şi gestionarea reţelei locale universitare (Intranet) şi asigurarea accesului la Internet;
  3. Dezvoltarea şi gestionarea reţelei locale de telecomunicaţie;
  4. Asistenţă tehnică, deservirea şi reparaţia parcului de echipamente periferice din cadrul Universităţii (imprimante, copiatoare etc.);
  5. Crearea unui mediu informaţional modern în cadrul tuturor subdiviziunilor Universităţii.

     Una dintre preocupările curente ale secţiei asistenţă tehnică TIC constă în monitorizarea reţelelor de calculatoare. Personalul secţiei se ocupă de implementarea noilor tehnologii în domeniul reţelelor locale şi globale, asigură administrarea reţelelor locale universitare, precum şi a reţelelor racordate la reţeaua globală Internet.

 

     În ultimii ani au fost create zone universitare Wi-Fi  la catedrele universitare, care sunt mereu în extindere şi dezvoltare pentru îmbunătăţirea accesului liber la informaţie a studenţilor şi angajaţilor.