Departamentul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC)

 
 

proiecte

Elaborarea Strategiei de Informatizare a Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”

Strategia de dezvoltare a Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” pentru perioada 2011-2020 prevede realizarea unui şir de acţiuni, menite să asigure calitatea şi importanţa socială a învăţământului medical şi farmaceutic superior în formarea specialiştilor de ţinută modernă. Printre obiectivele strategice, stipulate în acest document, un loc aparte îi revine procesului de informatizare, care, în ţara noastră, a devenit o prioritate naţională și vizează toate formele de activitate universitară.

Strategia de informatizare a Universităţii a fost elaborată în baza unei analize a situaţiei în domeniul tehnologiei, informaţiilor şi comunicaţiilor, a tendinţelor şi exigențelor pe care le impune o universitate modernă, identificndu-se carenţele, oportunităţile şi riscurile, şi acționând în baza stipulărilor prevăzute în documentele de suport:

 • Strategia Naţională de edificare a societăţii informaţionale “Moldova electronică”, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 255 din 09 martie 2005;
 • Politica Naţională de Sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 886 din 06 august 2007, p.175; 182;
 •  Strategia de dezvoltare a sistemului de sănătate în perioada 2008-2017, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.1471 din 24 decembrie 2007. p.52, p.65h;
 •  Programul de dezvoltare al învăţământului medical şi farmaceutic în Republica Moldova pe anii 2011-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1006 din 27 octombrie 2010;
 •  Programul de activitate al Guvernului Republicii Moldova „Integrarea Europeană: Libertate, Democraţie, Bunăstare 2011-2014”, 2011;
 •  Planul de acţiuni al Guvernului pentru anii 2011-2014, examinat în şedinţa Guvernului din 17 februarie 2011. p.373, p.377, p.463;
 •  Strategia de dezvoltare a Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova în perioada 2011-2020, 2011.

Strategia urmăreşte îmbunătăţirea accesului, creşterea calităţii, eficienţei, transparenţei proceselor didactice, ştiinţifice, administrative, de comunicare prin utilizarea eficientă a tehnologiei, informaţiei şi comunicaţiilor (TIC).

Strategia de informatizare a universităţii este orientată spre asigurarea calităţii şi performanţei managementului instituţional, activităţilor didactice, ştiinţifice, sociale şi spre eficientizarea procesului de comunicare.

Domeniile strategice de dezvoltare sunt:

 • Informatizarea activităţii administrative;
 • Informatizarea procesului didactic;
 • Informatizarea activităţii ştiinţifice;
 • Informatizarea activităţii campusului studenţesc;
 • Informatizarea procesului de comunicare;
 • Informatizarea activităţii de cooperare internaţională;
 • Infrastructura şi securitatea sistemului computerizat universitar;
 • Site-ul web şi prezenţa on-line.

Proiect de montare şi lansare a reţelei intranet

Actualmente, la reţeaua Intranet a USMF „Nicolae Testemiţanu” sunt conectate, prin 3 tipuri de interconectare, următoarele blocuri şi instituţii medicale:

TIP 1. Prin fibră optică proprie (transport de date direct):

 • Blocul Central – ca un punct de reper sec. Centru;
 • Laboratorul Central de Cercetări Ştiinţifice;
 • Blocul Morfologic;
 • Blocul de studii nr. 4;
 • Blocul de studii nr. 6;
 • Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă;
 • Clinica universitară (31 august);
 • Clinica stomatologică nr. 1;
 • Clinica stomatologică nr. 2;
 • Spitalul Clinic Municipal de Copii nr.1;
 • Spitalul Clinic Republican de Boli Infecţioase;
 • Spitalul Clinic Municipal de Traumatologie (parţial – un singur punct de acces).

 TIP 2. Prin fibră optică cu transport de date indirect (prin intermediari: Renam, Starnet,                      Orange):

 • Farmacia Universităţii – al 2-lea punct de reper sec. Malina Mică;
 • Spitalul Clinic Republican;
 • Blocul de studii nr. 1;
 • Blocul de studii nr. 2;
 • Căminul studenţesc nr. 7;
 • Căminul nr. 5 (sala Internet şi Decanatul Rezidenţiat);
 • Spitalul Clinic Republican pentru Copii „E. Coţaga” (parţial);
 • Spitalul Clinic Municipal nr.1;
 • Spitalul Clinic Municipal nr.3 „Sf. Treime”;
 • Institutul Mamei şi Copilului (parţial – cat. Obstetrică şi Ginecologie);
 • IMSP Spitalul Clinic Republican de Psihiatrie;
 • Catedra Pneumoftiziologie (IMSP Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie);

TIP 3. Utilizarea interconexiunii prin tehnologia de linii telefonice:

 • Căminul studenţesc nr.1;
 • Căminul studenţesc nr.2;
 • Căminul studenţesc nr.8;
 • Căminul studenţesc nr.10;
 • Căminul studenţesc nr.11;
 • Catedra Boli Infecţioase la copii (IMSP Spitalul Clinic Boli infecţioase la copii);
 • Catedra Neurologie (IMSP Centrul Ştiinţifico-practic de neurologie şi neurochirurgie);
 • Catedra Hematologie, Oncologie (IMSP Institutul Oncologic);
 • Curs Sonografie (IMSP Centrul Republican de Diagnosticare Medicală);
 • IMSP Institutul de  Cardiologie  Republican;
 • Direcţia complexului studenţesc;

Proiecte de interconexiune directă prin fibră optică

Serviciul Tehnologiei, Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) are drept obiectiv dezvoltarea unui mediu tehnologic informaţional (IT) ce ar permite colectarea, examinarea şi utilizarea adecvată a informaţiilor relevante pentru un management eficient al programelor oferite beneficiarilor.

În acest sens, au fost realizate 2 proiecte de interconexiune directă prin fibră optică:

1. Dintre Blocul Central cu:

 • Blocul Morfologic;
 • Blocul de studii nr. 3;
 • Blocul de studii nr. 4;
 • Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă;
 • Clinica universitară (31 august);
 • Spitalul Clinic Municipal de Copii nr. 1;
 • Spitalul Clinic Republican de Boli Infecţioase;

2. Dintre Bocul Central cu Clinica stomatologică nr. 1, str. Toma Ciorbă, 42

Anterior acestea erau conectate prin tehnologii mai vechi (modeme DSL prin linii telefonice).

Elaborarea noului portal universitar www.usmf.md

www.usmf.md - parte integrantă a sistemului informaţional de management universitar

Website-ul www.usmf.md este elaborat într-un format absolut nou pentru Republica Moldova, ce permite repartizarea informației  a întregului sistem în celule independente ca structură și, interdependente, ca și conținut.

Informaţia, solicitată de utilizatori, este filtrată conform meniurilor accesate, ceea ce facilitează navigarea prin sistem.

Avantaje:

 • Excluderea posibilității de blocare a întregului sistem în caz de accesare masivă a unui modul (cazul perioadei de admitere);
 • Filtrarea afișării informației necesare focusată conform meniului accesat de către utilizator;
 • Elaborarea modulului de acces a profilului utilizatorului și sincronizarea informației;
 • Integrarea website-ului cu alte sisteme și module existente;
 • Fiecare catedră are propriul ei website, generat în mod automatizat de sistem.

Funcţionalităţi:

Website-ul www.usmf.md conține blocuri generale de meniuri pe prima pagină:

- posibilitatea de a fi accesat de pe orice gadget existent;

- interactiv și consistent cu toate subsite-urile existente.

Categoriile principale de meniuri permit afișarea automată a sub-paginilor la deplasare a cursorului pe bannere pentru a facilita navigarea prin website.

Paginile au o prezentare ergonomică ușor de accesat, datorită categoriilor de meniuri existente.

Fiecare catedră are propriul subsite cu un design unic definit de un template predefinit.

Personalul catedrelor este sincronizat cu datele din modulul Resurse Umane pentru afișarea informației detaliate. Fiecare persoană îşi poate accesa profilul și să-și editeze datele personale.

Protecţia datelor:

Există 5 nivele de acces a informației:

 • Informații publice (pot fi accesate de oricine);
 • Acces de tip student (pot fi accesate doar informațiile disponibile nivelului dat de acces);
 • Acces de tip lector (pot modifica datele de profil și are loc sincronizarea cu modulul);

Resurse Umane:

 •  Acces de tip editor poate edita textele de la site-ul catedrei la care a fost asignat;
 • Acces de tip administrator poate modifica orice informație.

Spre viitor:

 • Integrarea schimbului automatizat de date, dintre modulele Sistemului Informaţional Universitar;
 • Integrarea cu alte sisteme informaționale din domeniul ocrotirii sănătăţii, educaţiei etc;
 • Integrarea cu registrele Centrului de Guvernare Electronică pentru automatizarea datelor din sistemul informațional.

Sistemul de monitorizare a reţelei computerizate

Un pas important a fost configurarea sistemului de monitorizare a reţelei computerizate. Tipul dat de monitorizare asigură o analiză mai detaliată a reţelei USMF, iar datorită interfeţei Web, oferă posibilitatea de a monitoriza online starea tuturor sub-reţelelor din cadrul USMF. Monitorizarea este efectuată de un server în bază de Dude server. Având la dispoziţie un astfel de instrument, este posibilă depistarea momentelor vulnerabile în reţea şi verificarea nivelului de trafic generat de fiecare sub-reţea. În cadrul dezvoltării sistemului informaţional a fost efectuată o analiză detaliată a stării reţelei, ceea ce permite planificarea creşterii şi dezvoltării acesteia. La momentul dat se preconizează conectarea şi crearea altor patru sub-reţele în următoarele puncte: Spitalul Clinic Republican de Psihiatrie, IMSP Spitalul Dermatovenerologie şi Boli Comunicabile, Institutul Mamei şi Copilului, Spitalul Clinic Municipal „Sf. Arhanghel Mihail”.

Utilizarea serviciilor Google Apps for Education

Google oferă gratuit Universității de Stat de Medicină și Farmacie “Nicolae Testemițanu”  pachetul de aplicații Google Apps pentru Educație. Google Apps pentru Educaţie şi Google+. Acestea includ instrumente eficiente de colaborare ce permit eficientizarea procesului de învăţare şi predare. Astfel, Google Docs (care face parte din suita Google Apps) furnizează instrumente de colaborare între studenți şi cadrele didactice prin intermediul documentelor de procesare text, foi de calcul şi prezentări. Până la 50 de persoane pot colabora într-un astfel de document.

Google Apps conține următoarele produse:

Gmail, cu un spațiu de stocare de 6 GB, mesaje de 20 MB și instrumente de căutare inovative, elimină problema lipsei de spațiu sau a organizării email-urilor. Funcția de chat integrat permite să discutați pe teme sau proiecte de la orice computer, fără a fi necesară instalarea unui program special.

Google Calendar permite organizarea orarului și accesarea calendarelor comune, lansând rapid invitații pentru colegi sau accesând orarul evenimentelor din întreaga universitate, an, grupă sau materie de studiu.

Google Docs oferă studenților și profesorilor posibilitatea de a crea documente text, foi de calcul și prezentări și de a colabora, în timp real, în fereastra browser-ului, fără să a fi instalat suplimentar vreun program.

Migrarea email-urilor de pe serverul local pe Cloud Google prin intermediul Google apps for Academics

Prin migrare toate email-urile vechi au fost transferate pe Cloud-ul Google. În plus, au fost introduse standarde noi de formare a email-urilor conform normelor internaționale. Folosind serviciile oferite de Google, a fost posibilă utilizarea Google Drive, care permite accesarea în comun a diferitor tipuri de documente electronice de către unul sau mai multe grupuri de utilizatori. Utilizatorii au fost instruiți pentru utilizarea sistemului Google Apps.