Departamentul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC)

 
 

Noutăţi

Activităţile serviciului TIC, 11-15 noiembrie

Pe parcursul săptămânii curente, angajaţii Serviciului Tehnologiei, Informaţiei şi Comunicaţiilor au realizat următoarele sarcini:

Secţia Aplicaţii şi sisteme informaţionale a desfăşurat:

- cursuri de instruire privind utilizarea contului de email pentru membrii catedrelor li subdiviziunilor:

1. Neurologie FECMF -Curs privind reabilitare medicală, medicină fizică şi terapie manuală.

 - cursuri de instruire privind administrarea subsite-urilor pentru membrii subdiviziunilor:

 1. Medicina internă-semiologie;
 2. Anatomia omului.
 • a activat limba Engleză și a plasat informația pe următoarelor subsite-uri :
 1. Cursul Farmacoterapie;
 2. Endocrinologie;
 3. Urologie şi nefrologie chirurgicală;
 4. Medicină socială şi management sanitar ”Nicolae Testemiţanu”;
 5. Medicina alternativă şi complementară;
 6. Anesteziologie şi reanimatologie nr.2.
 • modulul Resurse Umane:
 1.  Reangajarea salariatului;
 2. Ordinele :
  • transferul;
  • permutări;
  • concursul.
 3.  A adăugat un nou compartiment referitor la starea  pe subdiviziuni, unde se vizualizează fluctuațiile unui angajat pe o perioadă de timp;
 4. A fost actualizată interfața vizuală pentru acces rapid la informație, eliminate erori, neconformități.

Secţia Asistenţă tehnică 

Ca efect al monitorizării activităților angajaților secției Asistență tehnică, săptamânal se efectuează un raport – statistica serviciilor acordate și al tehnicii de calcul reparate. În tabel sunt redate în cifre serviciile acordate și tehnica reparată, inclusiv numărul de cartridge încărcate:

Tehnică și servicii Nr. bucăți Lucru efectuat Nr. de lucrări Printere și MFU Nr. bucăți
Printer/MFU 11 Asistenţă tehnică 9 Încărcare cartridge 10
PC 14 Conectare PC to Switch 1 Profilactică/ Reparare 15
Notebook 1 Curăţire 3
Multimedia 6 Instalare multimedia 3
Network 6 Instalare soft 9
 Dispozitive periferice  2 Modificări setări 3
 Alte reparatii/Electronice  1 Network 2
 Conectare Multimedia to PC  1 Copiere informaţie/Restabilire infomaţie 1
 Conectare Printer to PC  1 Restartare/Deblocare 3
Schimb piese/utilaj 2
Testare hardware 1
 Total  43
Total 40  Total  25

Activităţile serviciului TIC, 28 octombrie – 8 noiembrie

Pe parcursul acestei perioade angajaţii Serviciului Tehnologiei, Informaţiei şi Comunicaţiilor au realizat următoarele sarcini:

Secţia Aplicaţii şi sisteme informaţionale

 • a desfăşurat cursuri de instruire privind utilizarea contului de e-mail pentru membrii catedrelor și subdiviziunilor:
 1. Stomatologie terapeutică FECMF;
 2. Histologie, citologie şi embriologie;
 3. Stomatologie ortopedică „Ilarion Postolachi”;
 4. Farmacologie şi farmacie clinică;
 5. Medicina legală;
 6. Neurologie;
 7. Chimie farmaceutică şi toxicologie;
 8. Chirurgie;
 9. Chimie generală;
 10. Radiologie şi imagistică;
 11. Medicină de familie;
 12. Epidemiologie;
 13. Curs Geriatrie și gerontologie;
 14. Hematologie, oncologie şi terapie de campanie;
 15. Curs reabilitare medicală, medicină fizică şi terapie manuală;
 16. Prorector pentru asigurarea calităţii şi integrării în învăţământ;
 17. Prorector relaţii internaţionale;
 18. Prorector pentru educaţie şi probleme sociale;
 19. Redacţia Revistei „Curierul Medical”.
 • a desfăşurat cursuri de instruire privind administrarea subsite-urilor pentru membrii subdiviziunilor:
 1. Anatomia omului;
 • a activat limba Engleză și plasat informația pe următoarelor subsite-uri:
 1. Epidemiologie;
 2. Dermatovenerologie;
 3. Departamentul Medicină Internă: Disciplina Boli ocupaţionale;
 4. Departamentul Medicină Internă: Disciplina Cardiologie;
 5. Departamentul Medicină Internă: Disciplina Pneumologie și alergologie:
 6. Microbiologie, virusologie şi imunologie;
 7. Departamentul Pediatrie;
 8. Educaţia fizică;

Secţia Asistenţă tehnică 

Ca efect al monitorizării activităților angajaților secției Asistență tehnică, săptamânal se efectuează un raport – statistica serviciilor acordate și al tehnicii de calcul reparate. În tabel sunt redate în cifre serviciile acordate și tehnica reparată, inclusiv numărul de cartridge încărcate:

21 – 25 Octombrie

Tehnică și servicii Nr. bucăți Lucru efectuat Nr. de lucrări Printere și MFU Nr. bucăți
Printer/MFU 8 Asistenţă tehnică 16 Încărcare cartridge 18
PC 29 Conectare PC to Switch 5 Profilactică/ Reparare 27
Notebook 13 Conectare Multimedia  to PC 4
Multimedia 7 Conectare printer to PC 4
Network 3 Instalare soft 15
 Dispozitive periferice  1 Modificări setări 3
Network 4
Profilactică 2
Restartare/Deblocare 2
Schimb piese/utilaj 2
Testare hardware 3
Testare multimedia 1
 Total  61 Total 63  Total  45

Activităţile serviciului TIC, 21-25 octombrie

Pe parcursul săptămînii curente, angajaţii Serviciului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor au realizat următoarele sarcini:

Secţia Aplicaţii şi sisteme informaţionale

 • a desfăşurat cursuri de instruire privind utilizarea contului de e-mail pentru membrii catedrelor și subdiviziunilor:
 1. Urgenţă medicală;
 2. Centrul Editorial Poligrafic ,,Medicina”;
 3. Stomatologie terapeutică;
 4. Anesteziologie şi reanimatologie nr. 2;
 5. Departamentul Relaţii externe şi integrare europeană;
 6. Neurochirurgie;
 7. Decanat FECMF;
 8. Ortopedie şi traumatologie;
 9. Centrul Farmaceutic Universitar „Vasile Procopişin”;
 10. Chirurgie generală – Semiologie;
 11. Diagnostic de laborator clinic;
 12. Medicina internă nr. 3;
 13. Decanat Medicină 2.
 • a desfăşurat cursuri de instruire privind administrarea subsite-urilor pentru membrii subdiviziunilor :
 1. Decanat FECMF;
 • a activat limba Engleză și plasat informația pe următoarelor subsite-uri :
 1. Medicina militară şi extremală;
 2. Medicina legală;
 3. Facultatea de Medicină nr: 2,
 4. Filozofie şi bioetică;
 5. Epidemiologie;
 6. Dermatovenerologie;
 7. Chirurgie, ortopedie şi anesteziologie pediatrică;
 8. Departamentul Medicină Internă: Disciplina Boli ocupaţionale;
 9. Departamentul Medicină Internă: Disciplina Cardiologie;
 10. Biologie moleculară şi genetică umană;
 11. Microbiologie, virusologie şi imunologie;
 12. Departamentul Pediatrie;
 13. Educaţia fizică;
 14. Otorinolaringologie.

Secţia Asistenţă tehnică 

Ca efect al monitorizării activităților angajaților secției Asistență tehnică, săptamînal se efectuiază un raport – statistică al serviciilor acordate și al tehnicii de calcul reparate. În tabel sunt redate în cifre serviciile acordate și tehnica reparată, inclusiv numărul de cartridge încărcate:

21 – 25 Octombrie

Tehnică și servicii Număr bucăți Lucru efectuat Număr de lucrări Printere și MFU Număr bucăți
Printer/MFU 3 Asistenţă tehnică 8 Încărcare cartridge 9
PC 22 Conectare PC to Switch 1 Profilactică/ Reparare 15
Notebook 3 Curăţire 1
Multimedia 1 Instalare multimedia 1
Network 6 Instalare soft 8
Modificări setări 1
Network 3
Profilactică 3
Restartare/Deblocare 5
Schimb piese/utilaj 2
Testare hardware 2
 Total  35
Total 35  Total  24

Activităţile serviciului TIC, 07-18 octombrie

Pe parcursul acestei perioade, angajaţii Serviciului Tehnologiei, Informaţiei şi Comunicaţiilor au realizat următoarele sarcini:

Secţia Aplicaţii şi sisteme informaţionale

 • a desfăşurat cursuri de instruire privind utilizarea contului de e-mail pentru membrii catedrelor și subdiviziunilor:
 1. Medicină socială şi management sanitar „Nicolae Testemiţanu”;
 2. Departamentul Medicină Internă: Disciplina Pneumologie şi alergologie;
 3. Urologie şi nefrologie chirurgicală;
 4. Secția Audit intern;
 5. Chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică, pedodonţie şi ortodonţie;
 6. Endocrinologie;
 7. Departamentul Medicină Internă: Disciplina Cardiologie;
 8. Secția Didactică;
 9. Boli infecţioase;
 10. Decanat Farmacie;
 11. Propedeutică stomatologică şi implantologie dentară „Pavel Godoroja”;
 12. Secția Doctorat și masterat;
 13. Secţia Organizarea lucrului curativ.
 • a desfăşurat cursuri de instruire privind administrarea subsite-urilor pentru membrii catedrelor:
 1. Igienă;
 2. Biochimie și biochimie clinică.
 • a fost lansată versiunea în limba engleză a portalului informațional universitar www.usmf.md;

Secţia Asistenţă tehnică 

Ca efect al monitorizării activităților angajaților secției Asistență tehnică, săptamânal se efectuează un raport – statistica serviciilor acordate și a tehnicii de calcul reparate. În tabel sunt redate în cifre serviciile acordate și tehnica reparată, inclusiv numărul de cartridge încărcate:

7 – 11 Octombrie

Tehnică și servicii Nr. bucăți Lucru efectuat Nr. de lucrări Printere și MFU Nr. bucăți
Asistenţă tehnică 1 Asistenţă tehnică 3 Încărcare cartridge 7
Bolturi 1 Conectare PC to Switch 1 Profilactică/ Reparare 12
Mikrotik Router 1 Conectare Printer to PC 2
Multimedia 2 Curăţire 1
Network 2 Incărcare cartridge 1
Notebook 2 Instalare multimedia 2
PC 7 Instalare soft 6
Printer/MFU 5 Modificări setări 3
Network 1
Procurare bolturi pt instalare TV 3
 Total  21 Total 21  Total  19

14 – 18 Octombrie

Tehnică și servicii Nr. bucăți Lucru efectuat Nr. de lucrări Printere Și MFU Nr. bucăți
Multimedia 4 Alte reparatii/Electronice 1 Profilactica/Reparare 10
Network 2 Asistenţă tehnică 6 Incarcare cartridge 11
Notebook 1 Conectare Printer to PC 1
PC 21 Curăţire 2
Printer/MFU 2 Incarcare cartridge 1
Instalare multimedia 2
Instalare soft 8
Modificări setări 1
Profilactică 1
Schimb piese/utilaj 2
Testare hardware 2
Testare multimedia 1
 Total  30
Total 28  Total  21

Ratingul site-urilor subdiviziunilor universitare în perioada 01-30 septembrie

Datele statistice privind vizitatorii unici pe site-urile subdiviziunilor universitare în perioada 01-30 septembrie 2013 arată cifra de circa 200 mii. O înaltă vizibilitate s-a înregistrat  pentru site-urile facultăţilor  medicina1.usmf.md,  rezidentiat.usmf.md,  stomatologie.usmf.md, farmacie.usmf.md şi medicina2.usmf.md.

Site-ul Serviciului Tehnologiei, Informaţiei şi Comunicaţiilor, tic.usmf.md, s-a situat pe poziţia  23 cu 604 vizitatori unici.

Site web vizite unice
1 usmf.md 105010
2 old.usmf.md 28012
3 admitere.usmf.md 10268
4 medicina1.usmf.md 7777
5 rezidentiat.usmf.md 5619
6 stomatologie.usmf.md 3849
7 farmacie.usmf.md 3426
8 medicina2.usmf.md 2355
9 anatomiaomului.usmf.md 1783
10 resurseumane.usmf.md 2168
11 asr.usmf.md 1839
12 educatiecontinua.usmf.md 1304
13 fiziologie.usmf.md 1137
14 pediatrie.usmf.md 1028
15 histologie.usmf.md 956
16 microbiologie.usmf.md 859
17 farmaciesociala.usmf.md 933
18 filozofiebioetica.usmf.md 691
19 boliinfectioase.usmf.md 682
20 fiziopatologie.usmf.md 640
21 farmacologie.usmf.md 650
22 biochimia.usmf.md 598
23 tic.usmf.md 604
24 chimiefarmaceutica.usmf.md 577
25 igiena.usmf.md 516
26 morfopatologie.usmf.md 558
27 bolitropicale.usmf.md 496
28 radiologie.usmf.md 491
29 chirurgiesemiologie.usmf.md 477
30 teo.usmf.md 458
31 ginecologie.usmf.md 488
32 cardiologie.usmf.md 441
33 dermatovenerologie.usmf.md 454
34 anatop.usmf.md 380
35 biologiemoleculara.usmf.md 358
36 medinsemiologie.usmf.md 402
37 stomatologieterapeutica.usmf.md 345
38 psihiatrie.usmf.md 312
39 chimiagenerala.usmf.md 381
40 chirurgie2.usmf.md 364
41 chirurgieomfio.usmf.md 344
42 chirurgie1.usmf.md 303
43 gastroenterologie.usmf.md 284
44 farmacieclinica.usmf.md 311
45 stomatologieortopedica.usmf.md 283
46 chirurgieomf.usmf.md 314
47 pneumologie.usmf.md 280
48 medicinasociala.usmf.md 330
49 farmacognozie.usmf.md 300
50 neurochirurgie.usmf.md 281
51 propedeutica.usmf.md 260
52 medfam.usmf.md 270
53 educatiefizica.usmf.md 254
54 preuniversitar.usmf.md 284
55 urologienefrologie.usmf.md 269
56 medicinainterna3.usmf.md 276
57 endocrinologie.usmf.md 277
58 orl.usmf.md 247
59 oftalmologie.usmf.md 235
60 urgente.usmf.md 250
61 reumatologie.usmf.md 231
62 economie.usmf.md 241
63 stomterapeuticafecmf.usmf.md 221
64 limbimoderne.usmf.md 203
65 igienagenerala.usmf.md 182
66 chirurgie.usmf.md 192
67 epidemiologie.usmf.md 218
68 medalternativa.usmf.md 193
69 diagnostic.usmf.md 196
70 neurologie.usmf.md 193
71 medlegala.usmf.md 193
72 anesteziologie1.usmf.md 189
73 sintezeclinice.usmf.md 162
74 obstreticafecmf.usmf.md 151
75 pneumoftiziologie.usmf.md 154
76 caopediatrica.usmf.md 177
77 anesteziologie2.usmf.md 157
78 medmilitara.usmf.md 153
79 chirurgiefecmf.usmf.md 144
80 geneticamedicala.usmf.md 151
81 limbaromana.usmf.md 144
82 boliocupationale.usmf.md 131
83 ortopedie.usmf.md 102
84 reabilitare.usmf.md 103
85 hematologie.usmf.md 105
86 tisular.usmf.md 102
87 geriatrie.usmf.md 82
88 cercetare.usmf.md 83
89 relatiipublice.usmf.md 27
90 Chimiefarmaceutica.usmf.md 14
91 Anesteziologie1.usmf.md 6
92 Anesteziologie2.usmf.md 3
93 anatomietopografica.usmf.md 1
199942

Activităţile serviciului TIC, 16-20 septembrie

Pe parcursul săptămânii curente, angajaţii Serviciului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor au realizat următoarele sarcini:

Secţia Aplicaţii şi sisteme informaţionale

 • a desfăşurat cursuri de instruire privind utilizarea contului de e-mail pentru membrii catedrelor:
 1. Decanat Medicină nr.1;
 2. Chirurgie nr. 1 „Nicolae Anestiadi” cu curs Endoscopie;
 3. Obstetrică şi ginecologie;
 4. Filosofie şi bioetică;
 5. Medicină alternativă şi complementară;
 6. Boli infectioase, tropicale şi parazitologie medicală;
 7. Biologie moleculară şi genetică umană.
 • a creat subsite-uri şi a plasat informaţia pentru următoarele catedre:
 1. Limbi moderne;
 2. Limba română şi terminologie medicală;
 3. Biochimie şi biochimie clinică;
 4. Biologie moleculară şi genetică umană;
 5. Igienă generală;
 6. Neurologie;
 7. Microbiologie, virusologie şi imunologie;
 8. Ortopedie şi traumatologie;
 9. Farmacologie şi farmacologie clinică;
 10. Hematologie, oncologie şi terapie de campanie;
 11. Medicină legală;
 12. Farmacologie şi farmacie clinică.
 • modulul Comunicare:
 1. au fost create demersuri pentru şefii de catedre;
 2. se efectuează traduceri, ajustări pentru a corespunde cerinţelor stabilite.
 • la modulul Didactic se realizează:
 1. Compartimentul – “Teza de diplomă”. Gestionarea tezelor de către decanat pentru fiecare student în parte, şi din partea profesorului pentru acel student caruia îi este coordonator.
 2. Compartimentul –  ”Examenul de stat”. Crearea Examenelor de stat, înregistrarea studenţilor la examen; notarea şi afişarea listelor.
 3. Componenta – “Evaluarea cursului” a fost finalizată (evaluarea profesorului de către studenţi). Pe pagina studentului va apărea un mesaj de informare că e necesar de evaluat cursul. După îndeplinirea chestionarului ISO, va fi posibilă vizualizarea evaluărilor pe pagina de administrare în procente şi nota echivalentă procentajului. Conform cerinţelor înaintate de către USMF.

Secţia Asistenţă tehnică 

A fost creat un sistem de monitorizare a activităţilor efectuate de către angajaţii secţiei, care ajută la controlul lucrărilor, serviciilor şi proceselor care sunt in derulare. Documentul Google Drive oferă, în timp real, informaţii detaliate privind fiecare activitate efectuată, adresa instituţiei şi ora când a fost realizată.

Utilizatorii pot vizualiza fluxul de lucru şi monitoriza desfăşurarea task-urilor dacă le sunt asignate roluri care le permit aceste acţiuni. Astfel se poate afla şi analiza numărul de activităţi clasificate după tipul fiecăreia.

Şedinţa Senatului, 30 august

Vineri, 30 august, a avut loc şedinţa Senatului Universitar, în cadrul căreia s-au trasat planurile şi obiectivele pentru noul an de studii.

În cadrul şedinţei, decanii facultăţilor au prezentat direcţiile de activitate şi obiectivele pentru anul universitar 2013-2014.

Oleg Lozan, Prorector pentru implementarea tehnologiilor informaţionale şi dezvoltare strategică, a prezentat un raport cu privire la implementarea Strategiei de informatizare pentru perioada 2012-2013. În cadrul raportului au fost menţionate mai multe realizări în domeniul informatizării universitare precum:

 • testarea cu succes a sub-modulului Admiterea în vara curentă, ce prevede aplicarea online și automatizarea completă a algoritmului de departajare a candidaților;
 • lansarea noului portal universitar – www.usmf.md ce funcționează pe principii inovatoare, unde fiecare catedră și subdiviziune dispune de structură web proprie pe care o administrează de sinestătător;
 • a fost implementat Modulul Resurse umane;
 • a fost finalizat tehnic modulul Comunicare ce include și managementul electronic al fluxurilor de lucru și documente;
 • în cel mai apropiat timp urmează a fi finalizată lucrările tehnice la Modulul Didactic, cel mai aşteptat de către studenți.

Vă propunem spre vizualizare prezentarea ce a avut loc în cadrul ședinței Senatului vizavi de aceste subiecte.