Departamentul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC)

 
 

Activităţile serviciului TIC, 11-15 noiembrie

marţi, 19 noiembrie 2013

Pe parcursul săptămânii curente, angajaţii Serviciului Tehnologiei, Informaţiei şi Comunicaţiilor au realizat următoarele sarcini:

Secţia Aplicaţii şi sisteme informaţionale a desfăşurat:

- cursuri de instruire privind utilizarea contului de email pentru membrii catedrelor li subdiviziunilor:

1. Neurologie FECMF -Curs privind reabilitare medicală, medicină fizică şi terapie manuală.

 - cursuri de instruire privind administrarea subsite-urilor pentru membrii subdiviziunilor:

 1. Medicina internă-semiologie;
 2. Anatomia omului.
 • a activat limba Engleză și a plasat informația pe următoarelor subsite-uri :
 1. Cursul Farmacoterapie;
 2. Endocrinologie;
 3. Urologie şi nefrologie chirurgicală;
 4. Medicină socială şi management sanitar ”Nicolae Testemiţanu”;
 5. Medicina alternativă şi complementară;
 6. Anesteziologie şi reanimatologie nr.2.
 • modulul Resurse Umane:
 1.  Reangajarea salariatului;
 2. Ordinele :
  • transferul;
  • permutări;
  • concursul.
 3.  A adăugat un nou compartiment referitor la starea  pe subdiviziuni, unde se vizualizează fluctuațiile unui angajat pe o perioadă de timp;
 4. A fost actualizată interfața vizuală pentru acces rapid la informație, eliminate erori, neconformități.

Secţia Asistenţă tehnică 

Ca efect al monitorizării activităților angajaților secției Asistență tehnică, săptamânal se efectuează un raport – statistica serviciilor acordate și al tehnicii de calcul reparate. În tabel sunt redate în cifre serviciile acordate și tehnica reparată, inclusiv numărul de cartridge încărcate:

Tehnică și servicii Nr. bucăți Lucru efectuat Nr. de lucrări Printere și MFU Nr. bucăți
Printer/MFU 11 Asistenţă tehnică 9 Încărcare cartridge 10
PC 14 Conectare PC to Switch 1 Profilactică/ Reparare 15
Notebook 1 Curăţire 3
Multimedia 6 Instalare multimedia 3
Network 6 Instalare soft 9
 Dispozitive periferice  2 Modificări setări 3
 Alte reparatii/Electronice  1 Network 2
 Conectare Multimedia to PC  1 Copiere informaţie/Restabilire infomaţie 1
 Conectare Printer to PC  1 Restartare/Deblocare 3
Schimb piese/utilaj 2
Testare hardware 1
 Total  43
Total 40  Total  25