Departamentul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC)

 
 

Activităţile serviciului TIC, 28 octombrie – 8 noiembrie

luni, 11 noiembrie 2013

Pe parcursul acestei perioade angajaţii Serviciului Tehnologiei, Informaţiei şi Comunicaţiilor au realizat următoarele sarcini:

Secţia Aplicaţii şi sisteme informaţionale

 • a desfăşurat cursuri de instruire privind utilizarea contului de e-mail pentru membrii catedrelor și subdiviziunilor:
 1. Stomatologie terapeutică FECMF;
 2. Histologie, citologie şi embriologie;
 3. Stomatologie ortopedică „Ilarion Postolachi”;
 4. Farmacologie şi farmacie clinică;
 5. Medicina legală;
 6. Neurologie;
 7. Chimie farmaceutică şi toxicologie;
 8. Chirurgie;
 9. Chimie generală;
 10. Radiologie şi imagistică;
 11. Medicină de familie;
 12. Epidemiologie;
 13. Curs Geriatrie și gerontologie;
 14. Hematologie, oncologie şi terapie de campanie;
 15. Curs reabilitare medicală, medicină fizică şi terapie manuală;
 16. Prorector pentru asigurarea calităţii şi integrării în învăţământ;
 17. Prorector relaţii internaţionale;
 18. Prorector pentru educaţie şi probleme sociale;
 19. Redacţia Revistei „Curierul Medical”.
 • a desfăşurat cursuri de instruire privind administrarea subsite-urilor pentru membrii subdiviziunilor:
 1. Anatomia omului;
 • a activat limba Engleză și plasat informația pe următoarelor subsite-uri:
 1. Epidemiologie;
 2. Dermatovenerologie;
 3. Departamentul Medicină Internă: Disciplina Boli ocupaţionale;
 4. Departamentul Medicină Internă: Disciplina Cardiologie;
 5. Departamentul Medicină Internă: Disciplina Pneumologie și alergologie:
 6. Microbiologie, virusologie şi imunologie;
 7. Departamentul Pediatrie;
 8. Educaţia fizică;

Secţia Asistenţă tehnică 

Ca efect al monitorizării activităților angajaților secției Asistență tehnică, săptamânal se efectuează un raport – statistica serviciilor acordate și al tehnicii de calcul reparate. În tabel sunt redate în cifre serviciile acordate și tehnica reparată, inclusiv numărul de cartridge încărcate:

21 – 25 Octombrie

Tehnică și servicii Nr. bucăți Lucru efectuat Nr. de lucrări Printere și MFU Nr. bucăți
Printer/MFU 8 Asistenţă tehnică 16 Încărcare cartridge 18
PC 29 Conectare PC to Switch 5 Profilactică/ Reparare 27
Notebook 13 Conectare Multimedia  to PC 4
Multimedia 7 Conectare printer to PC 4
Network 3 Instalare soft 15
 Dispozitive periferice  1 Modificări setări 3
Network 4
Profilactică 2
Restartare/Deblocare 2
Schimb piese/utilaj 2
Testare hardware 3
Testare multimedia 1
 Total  61 Total 63  Total  45