Departamentul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC)

 
 

Activităţile serviciului TIC, 21-25 octombrie

vineri, 25 octombrie 2013

Pe parcursul săptămînii curente, angajaţii Serviciului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor au realizat următoarele sarcini:

Secţia Aplicaţii şi sisteme informaţionale

 • a desfăşurat cursuri de instruire privind utilizarea contului de e-mail pentru membrii catedrelor și subdiviziunilor:
 1. Urgenţă medicală;
 2. Centrul Editorial Poligrafic ,,Medicina”;
 3. Stomatologie terapeutică;
 4. Anesteziologie şi reanimatologie nr. 2;
 5. Departamentul Relaţii externe şi integrare europeană;
 6. Neurochirurgie;
 7. Decanat FECMF;
 8. Ortopedie şi traumatologie;
 9. Centrul Farmaceutic Universitar „Vasile Procopişin”;
 10. Chirurgie generală – Semiologie;
 11. Diagnostic de laborator clinic;
 12. Medicina internă nr. 3;
 13. Decanat Medicină 2.
 • a desfăşurat cursuri de instruire privind administrarea subsite-urilor pentru membrii subdiviziunilor :
 1. Decanat FECMF;
 • a activat limba Engleză și plasat informația pe următoarelor subsite-uri :
 1. Medicina militară şi extremală;
 2. Medicina legală;
 3. Facultatea de Medicină nr: 2,
 4. Filozofie şi bioetică;
 5. Epidemiologie;
 6. Dermatovenerologie;
 7. Chirurgie, ortopedie şi anesteziologie pediatrică;
 8. Departamentul Medicină Internă: Disciplina Boli ocupaţionale;
 9. Departamentul Medicină Internă: Disciplina Cardiologie;
 10. Biologie moleculară şi genetică umană;
 11. Microbiologie, virusologie şi imunologie;
 12. Departamentul Pediatrie;
 13. Educaţia fizică;
 14. Otorinolaringologie.

Secţia Asistenţă tehnică 

Ca efect al monitorizării activităților angajaților secției Asistență tehnică, săptamînal se efectuiază un raport – statistică al serviciilor acordate și al tehnicii de calcul reparate. În tabel sunt redate în cifre serviciile acordate și tehnica reparată, inclusiv numărul de cartridge încărcate:

21 – 25 Octombrie

Tehnică și servicii Număr bucăți Lucru efectuat Număr de lucrări Printere și MFU Număr bucăți
Printer/MFU 3 Asistenţă tehnică 8 Încărcare cartridge 9
PC 22 Conectare PC to Switch 1 Profilactică/ Reparare 15
Notebook 3 Curăţire 1
Multimedia 1 Instalare multimedia 1
Network 6 Instalare soft 8
Modificări setări 1
Network 3
Profilactică 3
Restartare/Deblocare 5
Schimb piese/utilaj 2
Testare hardware 2
 Total  35
Total 35  Total  24