Departamentul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC)

 
 

Activităţile serviciului TIC, 16-20 septembrie

vineri, 20 septembrie 2013

Pe parcursul săptămânii curente, angajaţii Serviciului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor au realizat următoarele sarcini:

Secţia Aplicaţii şi sisteme informaţionale

 • a desfăşurat cursuri de instruire privind utilizarea contului de e-mail pentru membrii catedrelor:
 1. Decanat Medicină nr.1;
 2. Chirurgie nr. 1 „Nicolae Anestiadi” cu curs Endoscopie;
 3. Obstetrică şi ginecologie;
 4. Filosofie şi bioetică;
 5. Medicină alternativă şi complementară;
 6. Boli infectioase, tropicale şi parazitologie medicală;
 7. Biologie moleculară şi genetică umană.
 • a creat subsite-uri şi a plasat informaţia pentru următoarele catedre:
 1. Limbi moderne;
 2. Limba română şi terminologie medicală;
 3. Biochimie şi biochimie clinică;
 4. Biologie moleculară şi genetică umană;
 5. Igienă generală;
 6. Neurologie;
 7. Microbiologie, virusologie şi imunologie;
 8. Ortopedie şi traumatologie;
 9. Farmacologie şi farmacologie clinică;
 10. Hematologie, oncologie şi terapie de campanie;
 11. Medicină legală;
 12. Farmacologie şi farmacie clinică.
 • modulul Comunicare:
 1. au fost create demersuri pentru şefii de catedre;
 2. se efectuează traduceri, ajustări pentru a corespunde cerinţelor stabilite.
 • la modulul Didactic se realizează:
 1. Compartimentul – “Teza de diplomă”. Gestionarea tezelor de către decanat pentru fiecare student în parte, şi din partea profesorului pentru acel student caruia îi este coordonator.
 2. Compartimentul –  ”Examenul de stat”. Crearea Examenelor de stat, înregistrarea studenţilor la examen; notarea şi afişarea listelor.
 3. Componenta – “Evaluarea cursului” a fost finalizată (evaluarea profesorului de către studenţi). Pe pagina studentului va apărea un mesaj de informare că e necesar de evaluat cursul. După îndeplinirea chestionarului ISO, va fi posibilă vizualizarea evaluărilor pe pagina de administrare în procente şi nota echivalentă procentajului. Conform cerinţelor înaintate de către USMF.

Secţia Asistenţă tehnică 

A fost creat un sistem de monitorizare a activităţilor efectuate de către angajaţii secţiei, care ajută la controlul lucrărilor, serviciilor şi proceselor care sunt in derulare. Documentul Google Drive oferă, în timp real, informaţii detaliate privind fiecare activitate efectuată, adresa instituţiei şi ora când a fost realizată.

Utilizatorii pot vizualiza fluxul de lucru şi monitoriza desfăşurarea task-urilor dacă le sunt asignate roluri care le permit aceste acţiuni. Astfel se poate afla şi analiza numărul de activităţi clasificate după tipul fiecăreia.