Departamentul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC)

 
 

Elaborarea Strategiei de Informatizare a Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”

vineri, 23 august 2013

Strategia de dezvoltare a Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” pentru perioada 2011-2020 prevede realizarea unui şir de acţiuni, menite să asigure calitatea şi importanţa socială a învăţământului medical şi farmaceutic superior în formarea specialiştilor de ţinută modernă. Printre obiectivele strategice, stipulate în acest document, un loc aparte îi revine procesului de informatizare, care, în ţara noastră, a devenit o prioritate naţională și vizează toate formele de activitate universitară.

Strategia de informatizare a Universităţii a fost elaborată în baza unei analize a situaţiei în domeniul tehnologiei, informaţiilor şi comunicaţiilor, a tendinţelor şi exigențelor pe care le impune o universitate modernă, identificndu-se carenţele, oportunităţile şi riscurile, şi acționând în baza stipulărilor prevăzute în documentele de suport:

 • Strategia Naţională de edificare a societăţii informaţionale “Moldova electronică”, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 255 din 09 martie 2005;
 • Politica Naţională de Sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 886 din 06 august 2007, p.175; 182;
 •  Strategia de dezvoltare a sistemului de sănătate în perioada 2008-2017, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.1471 din 24 decembrie 2007. p.52, p.65h;
 •  Programul de dezvoltare al învăţământului medical şi farmaceutic în Republica Moldova pe anii 2011-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1006 din 27 octombrie 2010;
 •  Programul de activitate al Guvernului Republicii Moldova „Integrarea Europeană: Libertate, Democraţie, Bunăstare 2011-2014”, 2011;
 •  Planul de acţiuni al Guvernului pentru anii 2011-2014, examinat în şedinţa Guvernului din 17 februarie 2011. p.373, p.377, p.463;
 •  Strategia de dezvoltare a Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova în perioada 2011-2020, 2011.

Strategia urmăreşte îmbunătăţirea accesului, creşterea calităţii, eficienţei, transparenţei proceselor didactice, ştiinţifice, administrative, de comunicare prin utilizarea eficientă a tehnologiei, informaţiei şi comunicaţiilor (TIC).

Strategia de informatizare a universităţii este orientată spre asigurarea calităţii şi performanţei managementului instituţional, activităţilor didactice, ştiinţifice, sociale şi spre eficientizarea procesului de comunicare.

Domeniile strategice de dezvoltare sunt:

 • Informatizarea activităţii administrative;
 • Informatizarea procesului didactic;
 • Informatizarea activităţii ştiinţifice;
 • Informatizarea activităţii campusului studenţesc;
 • Informatizarea procesului de comunicare;
 • Informatizarea activităţii de cooperare internaţională;
 • Infrastructura şi securitatea sistemului computerizat universitar;
 • Site-ul web şi prezenţa on-line.