Departamentul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC)

 
 

Elaborarea noului portal universitar www.usmf.md

vineri, 23 august 2013

www.usmf.md - parte integrantă a sistemului informaţional de management universitar

Website-ul www.usmf.md este elaborat într-un format absolut nou pentru Republica Moldova, ce permite repartizarea informației  a întregului sistem în celule independente ca structură și, interdependente, ca și conținut.

Informaţia, solicitată de utilizatori, este filtrată conform meniurilor accesate, ceea ce facilitează navigarea prin sistem.

Avantaje:

 • Excluderea posibilității de blocare a întregului sistem în caz de accesare masivă a unui modul (cazul perioadei de admitere);
 • Filtrarea afișării informației necesare focusată conform meniului accesat de către utilizator;
 • Elaborarea modulului de acces a profilului utilizatorului și sincronizarea informației;
 • Integrarea website-ului cu alte sisteme și module existente;
 • Fiecare catedră are propriul ei website, generat în mod automatizat de sistem.

Funcţionalităţi:

Website-ul www.usmf.md conține blocuri generale de meniuri pe prima pagină:

- posibilitatea de a fi accesat de pe orice gadget existent;

- interactiv și consistent cu toate subsite-urile existente.

Categoriile principale de meniuri permit afișarea automată a sub-paginilor la deplasare a cursorului pe bannere pentru a facilita navigarea prin website.

Paginile au o prezentare ergonomică ușor de accesat, datorită categoriilor de meniuri existente.

Fiecare catedră are propriul subsite cu un design unic definit de un template predefinit.

Personalul catedrelor este sincronizat cu datele din modulul Resurse Umane pentru afișarea informației detaliate. Fiecare persoană îşi poate accesa profilul și să-și editeze datele personale.

Protecţia datelor:

Există 5 nivele de acces a informației:

 • Informații publice (pot fi accesate de oricine);
 • Acces de tip student (pot fi accesate doar informațiile disponibile nivelului dat de acces);
 • Acces de tip lector (pot modifica datele de profil și are loc sincronizarea cu modulul);

Resurse Umane:

 •  Acces de tip editor poate edita textele de la site-ul catedrei la care a fost asignat;
 • Acces de tip administrator poate modifica orice informație.

Spre viitor:

 • Integrarea schimbului automatizat de date, dintre modulele Sistemului Informaţional Universitar;
 • Integrarea cu alte sisteme informaționale din domeniul ocrotirii sănătăţii, educaţiei etc;
 • Integrarea cu registrele Centrului de Guvernare Electronică pentru automatizarea datelor din sistemul informațional.