Departamentul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC)

 
 

Modulul Social

vineri, 23 august 2013

Una dintre politicile promovate de IP USMF “N. Testemiţanu” este orientată spre asigurarea condiţiilor decente de trai ale studenţilor şi rezidenţilor, inclusiv celor cu dizabilităţi şi din familii nevoiaşe.

Informatizarea activităţii campusului studenţesc va asigura condiţii echitabile şi transparente în obţinerea unui loc de cazare în cămin, conform actelor normative în vigoare.

Modulul Social are ca obiectiv general asigurarea suportului informaţional în gestionarea campusului studenţesc, asigurarea condiţiilor echitabile şi transparente de cazare, evidenţa studenţilor şi rezidenţilor cu necesităţi speciale şi din familii defavorizate.

Obiectivele specifice sunt:

  1. Elaborarea şi implementarea unui sub-modul la baza comună de date pentru evidenţa patrimoniului campusului studenţesc, a cheltuielilor de regie;
  2. Elaborarea şi implementarea unui sub-modul la baza comună de date pentru buna organizare a procesului de cazare în cămine;
  3. Elaborarea şi implementarea unui sub-modul la baza de date pentru evidenţa studenţilor şi rezidenţilor cu necesităţi speciale şi din familii defavorizate.