Departamentul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC)

 
 

Modulul Comunicare

vineri, 23 august 2013

Procesele de comunicare sunt suportul tuturor activităţilor universitare, de aceea se tinde spre configurarea unui sistem informatic bine structurat, bazat pe comunicare electronică şi orientat spre furnizarea de informaţii şi date exacte, în timp util. Acest modul va conduce la crearea căilor informaţionale directe, prin care informaţia va circula operativ.

Obiectivul general constă în crearea şi implementarea unui modul de comunicare care ar asigura comunicarea operativă şi eficientă.

Modulul Comunicare are stabilite ca obiective specifice următoarele:

  1. Elaborarea şi implementarea unui sub-modul la baza comună de date pentru distribuirea ghidată a informaţiei;
  2. Elaborarea şi implementarea unui sub-modul la baza comună de date pentru asigurarea unui sistem personalizat de autentificare;
  3. Elaborarea şi implementarea unui sub-modul la baza de date pentru interconectarea sistemului informaţional universitar la sistemele de telecomunicaţii naţionale pentru transmiterea unor informaţii în regim de urgenţă.
  4. Elaborarea şi implementarea unui sub-modul la baza de date pentru asigurarea unui serviciu de suport tehnic al S.I.M.U.