Departamentul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC)

 
 

Modulul Didactic

joi, 22 august 2013

Pentru asigurarea calităţii învăţământului este necesar de a elabora planuri flexibile bazate pe tehnologiile informaţionale avansate. Utilizarea extinsă a tehnologiilor informaţionale în procesul didactic, pe de o parte, resursele financiare limitate şi insuficienţa lucrătorilor medicali şi a farmaciştilor în teritoriu, pe de altă parte, obligă Universitatea să dezvolte în permanență sistemul de instruire la distanţă.

Obiectivul general al Modulului Didactic constă în asigurarea suportului informaţional în vederea alinierii procesului de învăţământ la standardele internaţionale prin integrarea învăţământului universitar, postuniversitar şi continuu cu cercetarea ştiinţifică şi activitatea clinică calificată.

Unele dintre obiectivele specifice sunt:

 1. Crearea bazei de date universitare a beneficiarilor;
 2. Monitorizarea permanentă a frecvenţei, reuşitei şi calităţii studiilor studenţilor şi rezidenţilor;
 3. Elaborarea şi implementarea borderourilor electronice;
 4. Elaborarea şi implementarea constructorului electronic de orare;
 5. Diversificarea spectrului de servicii electronice ale bibliotecii etc.

Componentele Modulului didactic sunt:

 1. Înregistrarea studentului.
 2. Monitorizarea planului de studii.
 3. Orarul, constructorul de orar.
 4. Evidența reușitei studenților.
 5. Calculul automat al notei finale.
 6. Profilul studentului.
 7. Evaluarea managementului calității.
 8. Rapoarte.